Opłaty - opłaty - Komenda Powiatowa Policji w Opatowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU OPŁAT ZA NIETYPOWE WNIOSKI

O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

          
Przy ocenie kosztów każdorazowo pod uwagę będą brane następujące czynniki:

 

  • liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
  • czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
  • koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
  • koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Metryczka

Data publikacji : 22.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
Osoba udostępniająca informację:
Michał Dziadowicz Zespół Łaczności i Informatyki
do góry