Waruki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

  1. zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Wojewódzka Policja w Kielcach ”,
  2. zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,
  3. zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez  Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach danej informacji, o ile została ona określona,
  4. zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI  KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KIELCACH
 ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE

            Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.  Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.     

Metryczka

Data publikacji : 22.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
Osoba udostępniająca informację:
Michał Dziadowicz Zespół Łaczności i Informatyki
do góry