Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych - Komenda Powiatowa Policji w Opatowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych - podkom Agata Frejlich

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo - Informacyjnych należy:


1. wykonywanie czynności z zakresu komunikacji wewnętrznej;

2. współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3. współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;

4. tworzenie, współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;

5. współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Metryczka

Data publikacji 04.03.2014
Data modyfikacji 06.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
Osoba udostępniająca informację:
Michał Dziadowicz Zespół Łaczności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Michał Dziadowicz
do góry