Wydział Kryminalny - Komenda Powiatowa Policji w Opatowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnego - podinsp. Bożena Kaczmarska

Ekspert Wydziału Kryminalnego - podkom. Adam Charemski

 

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości o charakterze kryminalnym;

2) organizowanie i koordynowanie działań poszukiwawczych oraz identyfikacyjnych nieznanych osób i zwłok;

3) prowadzenie współpracy oraz wymiana informacji z komórkami organizacyjnymi Komendy, jednostkami organizacyjnymi Policji działającymi na obszarze powiatu, komendami powiatowymi Policji, Komendą Wojewódzką Policji oraz organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami działającymi na obszarze powiatu;

4) wykonywanie czynności dochodzeniowo - śledczych w sprawach własnych oraz w przypadkach konieczności udzielania jednostkom podległym wsparcia w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców;

5) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi prokuratury i sądu w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawa karnego oraz wdrażania nowych procedur prowadzenia postępowań przygotowawczych;

6) realizowanie czynności w zakresie techniki kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń oraz prowadzenie badań kryminalistycznych śladów i dowodów;

7) prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych;

8) udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego.

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2008
Data modyfikacji : 28.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
Osoba udostępniająca informację:
Michał Dziadowicz Zespół Łaczności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Michał Dziadowicz
do góry