Zespół ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia - Komenda Powiatowa Policji w Opatowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

 

Zespół ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia - insp. KSC Marzena Tomczyk , technik zaopatrzenia Piotr Czerwień

 

Do zadań Zespołu ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia należy:

 

1. prowadzenie gospodarki środkami transportu i wyposażenia technicznego, prowadzenie ewidencji pomocniczych składników majątkowych;

2. ustalanie potrzeb dotyczących uzupełnienia, wymiany sprzętu kwatermistrzowskiego;

3. prowadzenie ewidencji pomocniczych składników majątkowych;

4. nadzór nad mieniem wraz z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie;

5. prowadzenie inwentaryzacji oraz przygotowanie dokumentacji związanej z wybrakowaniem mienia;

6. obsługa finansowo - biurowa Komendy;

7. prowadzenie rachunków bankowych w zakresie akredytywy oraz obsługa kasowa Komendy;

8. prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, rozpatrywanie uprawnień policjantów do świadczeń mieszkaniowych i wydawanie decyzji w sprawach mieszkaniowych jako organ I instancji;

9. obsługa socjalna policjantów, pracowników oraz członków ich rodzin;

10. prowadzenie ewidencji magazynowej;

11. rozliczanie mandatów karnych.

 

Metryczka

Data publikacji : 21.10.2013
Data modyfikacji : 06.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
Osoba udostępniająca informację:
Michał Dziadowicz Zespół Łaczności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Michał Dziadowicz
do góry