Zespół ds. Łączności i Informatyki - Komenda Powiatowa Policji w Opatowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół ds. Łączności i Informatyki

 

Zespół ds. Łączności i Informatyki
- insp. KSC ds. Informatyki  mgr inż. Michał Dziadowicz
- insp. KSC ds. Łaczności Krzysztof Wołoszyn
 
 
Do zadań Zespołu do spraw Łączności i Informatyki należy:
 

1) organizowanie, modernizowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej policyjnych systemów łączności i informatyki w Komendzie i w jednostkach Policji działających na obszarze powiatu;

2) organizowanie łączności w sytuacjach kryzysowych, akcjach doraźnych oraz współdziałanie z innymi służbami poza policyjnymi w tym zakresie;

3) zapewnienie przestrzegania procedur związanych z ochroną informacji niejawnych w nadzorowanych systemach;

4) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji Kielcach w zakresie eksploatacji systemów łączności i informatyki oraz rozliczeń finansowych za usługi telefoniczne;

5) współpraca ż operatorami telekomunikacyjnymi prowadzącymi działalność telekomunikacyjną na obszarze powiatu;

6) prowadzenie prac mobilizacyjno-obronnych w zakresie organizacji łączności i informatyki na okres W;

7) codzienne sprawdzanie funkcjonowania urządzeń rejestrujących;
8) koordynowanie gospodarki sprzętem transportowym oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością transportu w jednostkach organizacyjnych Policji działających na obszarze powiatu.

 

Metryczka

Data publikacji : 21.10.2013
Data modyfikacji : 21.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
Osoba udostępniająca informację:
Michał Dziadowicz Zespół Łaczności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Michał Dziadowicz
do góry