Zespół ds. Kadr, Szkolenia i OIN - Zespół Kadr, Szkolenia i OIN - Komenda Powiatowa Policji w Opatowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Kadr, Szkolenia i OIN

Zespół ds. Kadr, Szkolenia i Ochrony Informacji Niejawnych

st. insp. Anna Winiarska

insp. mgr Bożena Żabicka

Beata Kapsa

 

Do zadań Zespołu do spraw Kadr, Szkolenia i Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) realizacja polityki kadrowej Komendanta Powiatowego Policji;

2) obsługa kadrowa policjantów pracowników w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Powiatowego Policji;

3) doskonalenie struktur organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze powiatu poprzez monitorowanie i ocenę zastosowanych rozwiązań oraz analizowanie i opiniowanie propozycji w dotyczących zmian organizacyjnych;

4) organizowanie doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Komendy oraz koordynowanie, planowanie i nadzorowanie procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego realizowanego w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji działających na obszarze powiatu;

5) nadzorowanie i koordynowanie w Komendzie i jednostkach organizacyjnych Policji działających na obszarze powiatu, działalności kulturalno - oświatowej i sportowej w środowiskach policyjnych;

6) ochrona informacji niejawnych oraz systemów teleinformatycznych;

7) koordynowanie problematyki ochrony informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji działających na obszarze powiatu;

8) nadzór nad ochroną informacji niejawnych oraz sprawdzanie przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostka organizacyjnych Policji działających na obszarze powiatu, prowadzenie sprawdzeń w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;

9) opracowywanie planu ochrony Komendy i jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze powiatu, w zakresie ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;

10) prowadzenie postępowań przygotowawczych i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa, upoważniających do dostępu do informacji niejawnych;

11) nadzorowanie, koordynacja i współpraca oraz wymiana informacji z komórkami organizacyjnymi Komendy, jednostkami Policji działającymi na obszarze powiatu, Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach, organami ochrony prawnej i innymi instytucjami działającymi na obszarze powiatu w zakresie realizowanych zadań;

12) przygotowanie tematyki szkoleniowej i prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, w zakresie realizowanych zadań.

13) przygotowywanie wniosków i decyzji w sprawach z zakresu ochrony informacji niejawnych.

 

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2008
Data modyfikacji : 20.08.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
Osoba udostępniająca informację:
Michał Dziadowicz Zespół Łaczności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Michał Dziadowicz
do góry