Status Prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Opatowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status Prawny

 

Komenda Powiatowa Policji w Opatowie jest jednostką organizacyjną Policji, stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Opatowie, realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu opatowskiego.

 

 Działalność Komendy Powiatowej podlega:

 

- nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Powiatowej są obiekty Komendy Powiatowej Policji w Opatowie przy ulicy Sienkiewicza 30.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Policji jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43 poz. 277 z późn. zm.)

 

Zmiana regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Opatowie z dnia 14 grudnia 2017 roku

Zmiana regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Zmiana regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Opatowie z dnia 27 stycznia 2016 roku

Zmiana Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Opatowie z dnia 28 maja 2015 roku

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Opatowie z dnia 03 grudnia 2013 roku

 

Regulamin Komisariatu Policji w Ożarowie z dnia 1 lutego 2015 roku

 

Metryczka

Data publikacji 14.04.2015
Data modyfikacji 28.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
Osoba udostępniająca informację:
Michał Dziadowicz Zespół Łaczności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Michał Dziadowicz
do góry